I 2019 var det 67,4 prosent som søkte bostøtte elektronisk, mens antall innbyggere som har e-ID og bruker andre digitale tjenester, ligger på drøye 90 prosent. Noen kommuner har mer enn 90 prosent digitale brukere. Disse kommunene forteller at mange er svært glade for å få hjelp til å ta i bruk digitale offentlige tjenester.

Les mer.

Kilde: Husbanken