De nye overordnede arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor peker på viktige utfordringer for å nå de overordnede målene for digitaliseringen, og inneholder konkrete anbefalinger for hvordan prinsippene bør etterleves i praksis.

Obligatorisk for staten, anbefalt for kommunene: I regjeringens Digitaliseringsrundskriv står det at statlige virksomheter må følge prinsippene. Avvik må dokumenteres og begrunnes. Kommunene anbefales også å følge prinsippene.

Les mer.

Kilde: digi.no