I arbeidslivet er lederne trolig den gruppen som har møtt størst utfordringer under pandemien. Dette fordi de har hatt dårligere tilgang på informasjon og mindre kontroll enn de er vant til. Mest slitne er de som prøver å opprettholde samme grad av kontroll som før. Men å lede på gamlemåten, altså etterspørre rapporter og sjekke status/fremdrift for å ha kontroll, vil ikke duge i den varige miksen av hjemme-/bortekontor som trolig vil etterfølge pandemien. De som vil lykkes fra da, gjør klokt i å følge eksempelet til lederne som kom best ut av en studie vi i Sintef nylig har gjort.

Les mer.

Kilde: dn.no