KS skal videreføre og videreutvikle de tre hovedrollene organisasjonen ivaretar for sine medlemmer; arbeidsgiverorganisasjon, interessepolitisk aktør og utviklingspartner.

Les mer.

Kilde: ks.no