Hvis offentlig sektor skal lykkes med å gi innbyggere, næringsliv og frivillig sektor bedre tjenester og en enklere hverdag, holder det ikke bare å gjøre mer av det samme. Vi må våge å tenke nytt, ta radikale grep og løse oppgaver på nye måter. Digitaliseringsrådet omtaler denne jakten på fornyelse i sin nye erfaringsrapport for 2021. Siden forrige erfaringsrapport har 12 prosjekter fått råd og anbefalinger.

Les mer.

Kilde: digdir.no