Når kommunen tar i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, kan både privatpersoner og offentlig ansatte sende melding digitalt til barnevernet. Systemet er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Siden den digitale portalen ble lansert i mai i år, har bare 73 av 356 norske kommuner begynt å bruke den. Det bekymrer Bufdir-direktør Mari Trommald. – Nå under koronatiden er det særlig viktig at vi har gode løsninger på å melde bekymringer. Hun tror koronapandemien kan være årsaken til den lave oppslutningen. – Da portalen ble lansert i mai, var vi virkelig midt i koronatiden og da tror jeg at dette prosjektet ble nedprioritert.

Les mer.

Kilder: nrk.no, ks.no