Forslag til ny arkivlov

Etter å ha lest lovforslaget, som nå er på alminnelig høring, er det fristende å komme med følgende påstand:

Offentlig sektors manglende evne til å prioritere mellom ulike typer informasjon er et fundamentalt problem. Arkivloven skal bidra til å sette rammene for hva slags opplysninger, ytringer og andre typer elektroniske spor samfunnet plikter å ta vare på. Det gjør den ikke.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no