AV1 - roboten som hjelper langtidssyke barn. Foto: No Isolation.
AV1 - roboten som hjelper langtidssyke barn. Foto: No Isolation.

Allerede hos 500 barn

Roboten AV1, som ble vist fram under London Design Biennale, er allerede installert hos 500 barn i 10 land.

AV1 er utviklet av bedriften No Isolation og Snø Designstudio i samarbeid med barn, lærere, foreldre og Kreftforeningen.

No Isolation har i løpet av få år vokst til 58 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, London og Amsterdam. Selskapet jobber for tiden med å øke produksjonen sin, for å møte økende etterspørsel på det europeiske markedet.

Les mer.

Kilde: Bufdir

Hans-Fredrik-Vestneshagen
v/Hans Fredrik Vestneshagen, Relations manager, No Isolation

Servicekonferansen 2018: AV1 - kommunikasjonsroboten for barn og unge med langtidssykdom

Fra programmet:

No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. De ønsker at alle skal ha muligheten til å delta i egen hverdag. Deres første produkt er roboten AV1, for barn og unge med langtidssykdom. AV1 ble tilgjengelig høsten 2016.
v/Hans Fredrik Vestneshagen, Relations manager, No Isolation

Les om Servicekonferansen 2018