Nettstedet driftes, og veiledninger publiseres og vedlikeholdes av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som er en non-profit, ideell organisasjon. De utnytter faglig kompetanse i miljøene de samarbeider med for å kunne gi riktige og troverdige råd. Nye veiledninger blir gjennomgått av et redaksjonsråd med eksperter. Redaksjonsrådet blir utnevnt og fulgt opp av en styringsarena.

Les mer.

Kilde: nettvett.no