Mer tilsyn og skjerpete reaksjoner

I 2018 undersøkte Tilsynet status for 278 ulike nettsteder. Gjennom en grundig undersøkelse av kravene, ble det gjennomført nesten 27 000 enkelttester i prosjektet. Det viste seg at kun 60 % av kravene var oppfylt. Overgangstiden er nå utløpt og alle nettsteder, apper og automater som retter seg mot offentligheten må overholde kravene.

Les mer.

Kilde: bufdir.no