Bakgrunnen for det som utspiller seg i høringsrunden går nesten ti år tilbake i tid. Da skulle Norge forsøke å implementere et EU-direktiv som krevde at brukere måtte samtykke for at deres personopplysninger skulle bli samlet inn gjennom cookies og lignende teknologier som gir tilgang til informasjon som er lagret på mobil, datamaskin, nettbrett og lignende. Formålet var å gi internettbrukere i Norge bedre kontroll over sine personopplysninger, på samme måte som internettbrukere i resten av Europa.

Slik ble det ikke.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no