NAV gjennomfører årlige undersøkelser blant personbrukere og arbeidsgivere. I år ble undersøkelsene gjennomført i perioden mai til juni og er derfor preget av koronasituasjonen.

Brukerundersøkelsene viser at både tilfredshet og tillit blant de som ikke er berørt av koronasituasjonen, er på omtrent samme nivå som tidligere. Totalt sett er imidlertid nedgangen i tilfredshet markant for personbrukere: Andelen som er fornøyde med NAV har sunket fra 77 prosent i fjor til 66 prosent i år. Blant arbeidssøkere og permitterte sier 57 prosent at de er fornøyde med NAV. Nedgangen har direkte sammenheng med økt ventetid på dagpenger. 

Les mer.

Kilde: nav.no