Verktøykassen er ett av tiltakene i prosjektet Deling av data og skal være et viktig virkemiddel for å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi fremover.

- Vi er glade for å ha publisert første versjon av den nasjonale verktøykassen for deling av data! Nå starter vi arbeidet med å gjøre den enda bedre og mer brukertilpasset, sier seniorrådgiver Helle Stedøy i Digdir.

- Vi vil både jobbe med å forbedre innholdet og funksjonaliteten, og ikke minst jobbe for å få inn flere verktøy for å dele data med andre sektorer. Gode eksempler er også et viktig for at leseren skal oppleve innholdet som relevant og nyttig.

Les mer.

Kilde: digdir.no