Den niende europeiske kvalitetskonferansen for offentlig sektor arrangeres på Malta, St. Julians 15. – 16. mai av the Maltese Presidency i samarbeid med EUPAN (europeisk nettverk for ansvarlige ledere for forvaltningspolitikken) og EIPA (the European Institute of Public Administration). Her vil offentlig ansatte fra hele Europa møtes til plenumsforedrag og parallellsesjoner med presentasjoner fra mange land.

Les mer.