– Vi innførte denne reformen for å gi pasienten valgfrihet, få ned ventetidene og stimulere sykehusene til å bli mer effektive. Det er veldig positivt at flere benytter seg av den, og at fritt behandlingsvalg blir mer kjent, sier helseminister Bent Høie.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet