Kommentarartikkel av Arild Haraldsen i digi.no

Digitalisering av offentlig sektor er både en komplisert og sammensatt oppgave. Dette gjelder ikke minst innen helsesektoren. EN OECD-rapport sier at helsesektoren ligger 10 – 15 år bak andre sektorer når det gjelder digitalisering. Årsakene ligger imidlertid ikke i teknologien. Det ligger i strukturer, arbeidsprosesser og holdninger. 

Les mer.

Kilde: digi.no