Av Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i Delta (artikkel i dagensperspektiv.no)

En kartlegging fra AFI viser at mange offentlige arbeidsgiveres arbeid med kompetanse er for tilfeldig og lite tilrettelagt. Systematisk og planlagt kompetanseutvikling blir viktigere og viktigere. Delta krever nå at offentlige arbeidsgivere utarbeider kompetanseplaner for alle ansatte som er konkrete og fører til riktig og nødvendig kompetanseutvikling for den enkelte ansatte. Dette er et lederansvar.

Strategisk kompetanseutvikling er en forutsetning for å sikre gode tjenester til befolkningen. I kartleggingen «Arbeidsplassen som læringsarena» utført av Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet på oppdrag fra Delta, viser at mye av læringen på jobb er lite tilrettelagt, virker tilfeldig, ressurskrevende og med lav utnyttelse.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no