Norce, OsloMET og Deloitte har studert forholdet mellom Nav- kontor, kommunen og fylke/stat. Som følge av partnerskapet har NAV-kontoret to eiere. Lederen ved Nav-kontoret får styringssignaler fra både kommunedirektøren og fylkesdirektøren, og rapporterer tilbake til begge. Ved hjelp av en nasjonal spørreundersøkelse, en kunnskapsoversikt, en casestudie og et aksjonsforskningsprosjekt, har Norce identifisert en modell med 20 utviklingsområder og flere verktøy som vil forbedre mulighetsrommet i partnerskapet.

Les mer.

Kilde: ks.no