Thomas Reinholdt, advokat og meditasjonsinstruktør forklarer at for mye stress medfører en rekke negative konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

– Arbeidstakerne erfarer blant annet at effektiviteten blir dårligere, evnen til å løse komplekse problemer svekkes, mindre kreativitet og dårligere relasjoner med kollegaer. Dette får igjen negative helsemessige konsekvenser. Alle disse forholdene gjør at arbeidsglede og motivasjon blir skadelidende. For arbeidsgiver reduserer disse forholdene trivselen, motivasjonen og dernest overskuddet i bedriften.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no