Hver oktober markeres global diversity awareness month verden over for å feire og omfavne mangfoldet. I en måned som denne spør «pappa Martin» seg selv; hvor god er jeg til å bygge det inkluderende samfunnet jeg ønsker for mine to barn? Og, «næringslivsleder Martin» spør seg selv; hvor gode er vi i selskapet jeg leder og i bransjen jeg tilhører? Begge spørsmålene henger sammen.

Les mer.

Kilde: velferd.no