Gode råd er gratis

Språkteknologien omgir oss på alle kanter og blir stadig viktigere for samfunnet. Ifølge undersøkelsen ser offentlige virksomheter at språkteknologiske løsninger vil bidra til bedre brukertjenester, effektivisering av virksomheten, arbeidslivsinkludering og bedre interaksjon med personer med nedsatt funksjonsevne. Flere offentlige virksomheter har blant annet tatt i bruk prateroboter (chatboter), som gir oss raske svar på våre vanligste spørsmål. Skatteetaten, Nav, kommunene og mange andre offentlige aktører har gode erfaringer med disse tjenestene. For å kunne utvikle tjenestene på smart vis må data deles for gjenbruk, og Språkrådet kan gi råd om hvordan.

Les mer.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet