- Lørenskog kommune har lagt ned en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter, sa kulturminister Abid Raja da han delte ut prisen på Årets frivillighetsdag 3. desember. 

Kommunene Porsgrunn og Hå som var de øvrige finalistene i kåringen fikk også heder og ære. Nivået på søknadene var høyt i år og juryen fikk mange gode kandidater til vurdering.

Les mer.

Kilde: ks.no