Statsrådene oppsummerer også åtte år med modernisering og digitalisering.