Aafoss forklarer at historiefortelling er en av de eldste kommunikasjonsformene som finnes. Vi mennesker har alltid fortalt og skapt historier, både for å forstå oss selv, forstå livet og gi kunnskap til kommende generasjoner. Før trykkpressen kom ble all kunnskap videreformidlet i muntlige, levende fortellinger. Historiefortelleren hadde ikke bare en rolle som underholder. Vedkommende var ofte en som folk kom til når de søkte råd og veiledning.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no