Tekst: Gro Lundberg, fagsjef for arbeidsmiljø og HMS i Abelia

En undersøkelse blant Abelias 200 største medlemmer viser noen svært interessante funn. Undersøkelsen bekrefter at Covid-19 vil endre arbeidshverdagen framover. 65 % av Abelias 200 største medlemsbedrifter legger opp til at ansatte kan bruke hjemmekontor i større grad etter at pandemien er over. 83 % melder om at produktiviteten har vært like god eller bedre under koronakrisen. Det mest markante funnet er at 98 % av bedriftene mener at digitale møter vil effektivisere arbeidshverdagen framover og tilsvarende mange mener at fysiske møter og jobbreiser vil erstattes av digitale møteplasser.

Les mer.

Kilde: abelia.no