Innbyggerundersøkelsen 2021 som gjennomføres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ble publisert tidligere i november. Den viser at folks tillit til at myndighetene ivaretar det som i undersøkelsen kalles «internettsikkerheten» er synkende. Det samme gjelder tilliten til at informasjon som samles inn av myndighetene kun brukes til formålet som er oppgitt, og ikke kommer på avveie eller misbrukes.

Er synkende tillit et problem?

Den høye tilliten innbyggerne i Norge har til myndighetene, er et klart fortrinn – det er en ressurs som er avgjørende for å lykkes med reformer og i krisesituasjoner, som under koronapandemien.

Les mer.

Kilde: digdir.no