Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer. Dels dreier det seg om ulik biologi, og kulturelle, sosiale, og strukturelle forhold og manglende likestilling mellom kjønnene. Formålet med utvalget som regjeringen har nedsatt, er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

- Kunnskap om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv har vært et prioritert område gjennom flere år, men vi ønsker å styrke dette området ytterligere. Jeg er veldig fornøyd med at Christine Meyer skal lede dette utvalgsarbeidet. Meyer har bred erfaring innenfor ledelse og har god kjennskap til offentlige prosesser. Dette blir viktig i arbeidet fremover med å få kunnskap om status på området. På denne måten kan utvalget vurdere og foreslå tiltak som kan styrke kvinners helse og kjønnsperspektiver i helse- og omsorgstjenestene, folkehelsearbeidet, utdanning og forskning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Les mer.

Kilde: regjeringen.no