Debatten startet med de store linjene. Etikk, moral, om vi får maskinell intelligens som overgår vår biologiske. Og mye av det er med utspring i KI-strategien som ble lagt frem fra daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup i januar.

Og kapittelet om intelligens var nok det som har engasjert mest.

Skal vi tillate at algoritmer avdekker bias hos dommere og andre myndighetspersoner? Skal vi tillate at algoritmer bestemmer at noen skal sperres inne basert på analyser utført av kunstig intelligens? Skal vi la programmerere avgjøre hva som er moralsk, etisk og rettferdig?

«Plutselig må vi finne svarene på spørsmål som ble stilt av de greske filosofene», sukket Inga Strümke fra PwC.

Les mer.

Kilde: Den norske dataforening

Se video av debatten