I forslag til ny e-helselov foreslår regjeringen en rekke endringer innenfor koordinering, sektorinvolvering og styring. Et av hensynene bak lovendringene er å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak. Hovedstyret i KS vedtok fredag innholdet i høringssvaret fra KS.

- Flere av de nasjonale e-helseløsningene er ennå ikke er ferdig utviklet, og kan derfor ikke tas i bruk av kommunene. Det tilsier at lovforslaget bør vente. Istedet bør staten bruke positive virkemidler for innføring av e-helsetiltak. Erfaringer viser at kommunene er raske til å ta i bruk nye løsninger når løsningene er nyttige for kommunene og forholdene legges til rette for det, sier Helgesen.

Les mer.

Kilde: KS