Lovforslaget, som er til høring på Stortinget 8. oktober, gir vide fullmakter til departement og direktorat, og flytter i realitet et finansieringsansvar fra staten over til kommunene, mener KS.

KS er kritisk til vide fullmakter

KS er sterk tilhenger av samordning og standardisering der det kan bidra til bedre samhandling om innbyggernes behov, og ser at lovregulering kan ha fordeler – men mener at forslaget som nå foreligger ikke er godt nok utredet og regulert.

Les mer.

Kilde: ks.no