Tenk deg at du skal søke om barnehageplass. For å gjøre dette, må du inn på en digital tjeneste der du skal oppgi bestemt informasjon. Men hva om du ikke skjønner hva du skal gjøre fordi språket på nettsiden er uforståelig?

Nå har KS i et nytt FoU-prosjekt utarbeidet konkrete prinsipper for språk og struktur i de ulike elementene av en digital tjeneste. Alt er samlet på splitter nye nettsider.

Les mer.

Prinsippene som gir godt og leservennlig språk, uansett hvilket designsystem du bruker

Film om prinsippene

Kilde: ks.no