Av Dag O. Hessen, professor i biologi, leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, Universitetet i Oslo (kronikk i Aftenposten 12.05.)

Den økonomiske utviklingen har gitt bedre liv for store delen av verdens befolkning, men også en akkumulering av klimagasser og naturforringelse over tid til dit vi nå befinner oss ved inngangen til Antropocen – menneskets tidsalder.

Merkbar holdningsendring

Dette skismaet mellom stø kurs og kursendring har så langt gått i favør av førstnevnte, fordi det nå en gang er lettere å snakke om kursendring enn å endre en fossilt basert vekstøkonomi. Allikevel har det skjedd en merkbar holdningsendring de senere årene. Miljø er blitt integrert i politiske prosesser, og det er helt ny vilje til å tenke grønt og annerledes i alt fra tungindustrien til finansbransjen. 2019 ble et slags vendepunkt i oppmerksomhet om miljøproblemer, dels på grunn av flere alarmerende IPCC-rapporter, dels katalysert av Greta Thunberg. 2020 skulle bli handlingens år – så kom korona.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no