Aldri tidligere har det vært mulig å studere så mange mennesker som lever et nedstengt samfunn. Noen av forskerne som tar temperaturen på hvordan dette året har preget oss, presenterte nylig sine hovedfunn på et arrangement i regi av Oslo Life Science 2021.

Les mer.

Kilde: forskning.no