I håndteringen av den pågående covid-19-pandemien florerer det av spørsmål som utfordrer det moralske kompasset hos både individer og myndigheter. I filosofien er disse dilemmaene velkjente. – Her blir det avgjørende hvordan man forstår statens rolle, sier Alejandra Mancilla. Hun er førsteamanuensis i politisk filosofi ved Universitetet i Oslo. – I vår liberale politiske tradisjon, representerer regjeringen folket. Dermed er jobben deres å sikre folkets rettigheter, først og fremst frihet og sikkerhet, sier hun.

Les mer.

Kilde: forskning.no