Torbjørn_Vinje1_450x300
Torbjørn Vinje, daglig leder, Forum for offentlig service. Foto: Jo Michael

Administrasjon

Jeg heter Torbjørn Vinje, og er daglig leder for Forum for offentlig service. 

Jeg:

  • tar imot og svarer på post og e-post
  • holder oversikt over hvem som er medlemmer
  • betaler regninger og overfører støtte til nettverksgruppene
  • sender ut faktura angående kontingenten til medlemmene
  • legger ut artikler på forumets nettsted
  • sender ut elektroniske nyhetsbrev til medlemmer og abonnenter
  • forbereder og skriver referat fra styremøtene og landsmøtene
  • utfører i praksis det som styret mener skal gjøres

Post-, besøk- og fakturaadresse

Forum for offentlig service
c/o Spaces, Norsk Kommunalteknisk Forening
Calmeyersgate 5
0183 Oslo

Bankgiro

1594.50.10913

Organisasjonsnummer

987550627