Christian H. Rafn forklarer som har jobbet med konflikter og mobbing i flere tiår forkarer at konflikt oppstår når grunnleggende menneskelige behov ikke blir møtt. – Jeg definerer konflikt som «en ubehagelig følelse av at noen står i veien for oppfyllelsen av mine behov». Med «ubehagelig følelse» mener jeg at dersom du ikke føler ubehagelig, så er det ikke en skikkelig konflikt. Da er det sannsynligvis «bare» en interessemotsetning. Tenk deg at du ønsker å ha fri hver fredag, men sjefen sier én fredag i måneden får være nok. I utgangspunktet er det en interessemotsetning. En mulig forhandlingssituasjon som kan ende med at du får fri to fredager i måneden. Det er først når du synes det blir ubehagelig, du blir sint, og kanskje tenker at «sjefen er en dust» at det er en konflikt.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no