Av HANS CHRISTIAN HOLTE, skattedirektør, KJERSTIN BRAATHEN, konsernsjef DNB, IDAR KREUTZER, administrerende direktør Finans Norge

Da det amerikanske finansdepartementet nylig skulle lansere sin ordning med redningslån til små og mellomstore bedrifter, helte Amerikas største bank, JP Morgan Chase, kaldt vann i blodet på de som hadde satt opp departementets optimistiske tidsplan. «Institutions have yet to receive proper applications forms and other basic information needed to begin processing requests», het det i Financial Times.

Bankene manglet et søknadsskjema på papir! Ordningen er nå på lansert. Bedriftseierne må kontakte banken for å sjekke om deres bank er med i programmet og be om søknadsskjemaet. Hvis ikke: Bytt bank, er rådet fra myndighetene. Det er forståelig at det er slik i USA, fordi amerikanerne har rett og slett ikke kommet like langt teknologisk som Norge på flere områder.

Les mer.

Kilde: vg.no

Kompensasjonsordningen