Universelt utformet trapp. Foto: Dibk
Universelt utformet trapp. Foto: Dibk

Nordiske perspektiver

Skellefteå kommune i Sverige og Helsinki i Finland presenterte sitt strategiske arbeid med tilgjengelighet, mens Viborg i Danmark, og Mimisbrunnr i Norge er gode eksempler på hvordan man kan gjøre kultur og historie tilgjengelig for alle.

Kongsvinger, Oslo, Stavanger, Rogaland og Nord-Trøndelag er alle med i KS sitt nettverk for universell utforming, og presenterte sine aktiviteter for økt tilgjengelighet – og kompetanse om universell utforming. Deltakerne fikk blant annet høre om gode samarbeidsprosjekter, innovative kompetansetiltak, og hvordan man sikrer fokus på universell utforming i bygging av nye skoler.

Les mer