De to tiltakene som anbefales pilotert er «Morsmålsstøtte i norskopplæringen for voksne deltakere med lite skolebakgrunn» og «Forkurs utdanningsvalg».

Les mer.

Kilde: imdi.no