Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon: Bly

Søk om støtte til klarspråksarbeid

Klart språk i det offentlige

Planlegger dere å forbedre språket i kommunen eller fylkeskommunen? Søk KS om støtte til opplæring, skriveverksted eller annet språkarbeid innen 1. mai.

Forsiden av veilederen om klarspråk for nettsider i kommunene. Illustrasjon: KS

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

Klart språk og uu

Rundt 20 prosent av befolkningen har utfordringer med å forstå vanlige nettekster. Derfor lanserer KS en veileder med ti sjekkpunkter for å sikre at innholdet på nett er tilpasset alle.

Klarspråkprisvinnerne er (f.v.) Helsedep, Mattilsynet, Udir og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Monica Mæland,kommunal- og moderniseringsminister, helt til høyre, delte ut prisen. Foto: Heidi Bunæs Eklund.

Klart språk? Joda, men ennå ikke for alle!

Klart språk i det offentlige

21. mars delte Monica Mæland (KMD) ut klarspråksprisene for 2017. Språket i det offentlige blir stadig klarere, men er fortsatt ikke tilpasset brukere med ulike funksjonsnivåer. Vi trenger klarspråk for alle.

Klarspråkprisen er klar som glass.

Klarspråksprisene 2017

Klart språk i det offentlige

Den 21.03 delte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ut hele fire klarspråkspriser: utmerkelsen årets trekkhund, temaprisen 2017, klarspråksprisen for kommunene og klarspråksprisen for staten.

Klart språk i kommunene. Illustrasjonsbilde: KS

Bli en klarspråkskommune!

Kilde: KS

Ta tak i tekstene - bli en klarspråkskommune! Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk problem. KS har derfor opprettet et program for klart språk som varer fram til 2020.

Annonse

Annonse