- For å skrive tekster som folk forstår, er vi helt avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggerne. Derfor har KS laget en kampanje der vi inviterer innbyggerne til å si fra om vanskelig språk, sier kommunikasjonsdirektør i KS, Liv Merete Wiker.

I filmene har vi brukt overdrivelser og komiske situasjoner for å illustrere hvordan vanskelig språk kan virke i ytterste konsekvens.

- Flere filmer kommer på Facebook de neste ukene og vi håper kommuner og fylkeskommuner vil bruke dem til å be egne innbyggere om hjelp til språkarbeidet, sier kommunikasjonsdirektør Wiker.

Les mer.

Kilde: KS

Her er flere videoer fra kampanjen