I Bergen kommune svarte hele 83 prosent at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. 

Klarspråksprisene ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tirsdag 13. april. Klarspråksprisen for staten gikk til Arbeidstilsynet. Ildsjelprisen «Årets trekkhund» gikk til Ingvill Eriksen, som er kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for e-helse.

– Klart språk er utrolig viktig for samfunnet vårt, det er viktig for demokrati og medvirkning. Klart språk er ikke noe en kan vedta, det handler om å bygge en kultur. Der er noe du må jobbe med over tid. Det er ikke et arbeid med en sluttdato, sa Astrup under prisutdelingen.

Les mer på ks.no

Les mer på regjeringen.no.

Kilde: ks.no, regjeringen.no

Kommunikasjon, klart språk, bruk av nye metoder for å nå fram med budskapet, blir ett av temaene på årets servicekonferanse, 4.-5.11 i Drammen. Eva Hille, kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, blir en av foredragsholderne.