Den første kursdagen gir en innføring i klarspråksprinsippene til deg som skal i gang med klarspråksarbeid, og blir en oppfriskning av kunnskapene for deg som har deltatt på kurs tidligere. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne som nybegynner. Dag to egner seg best hvis du har litt erfaring.

Den andre kursdagen bygger på den første og går grundigere gjennom utvalgte temaer. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne hvis du har vært på kurs tidligere. Dag én egner seg best for nybegynnere.

Dato:     23. og 24. mai

Sted:     Thon Hotel Arena Lillestrøm

Litt mer om kurset og programmet.

Påmeldingslenke.

Målgruppen for kurset er ledere, kommunikasjonsarbeidere og fagpersoner av ulike slag. Gjennom kurset blir du i stand til å sette i gang klarspråksarbeid og til å skrive leservennlige og effektive tekster i tråd med klarspråksprinsippene. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å sende flere deltakere på kurset, slik at dere kan samarbeide om klarspråkstiltak i etterkant.

Hver kommune/fylkeskommune kan melde på to til fem deltakere.

Hvem holder kurset?
Kursholderne Vidar Lynghammar og Karolina Netland fra NTB Arkitekst er to av landets mest erfarne konsulenter og kursholdere på området klarspråk. De har bistått en lang rekke statlige og kommunale virksomheter i klarspråksarbeid og har skrevet om utallige brev, utviklet mange språkprofiler, brukertestet tekster innenfor ulike fagområder og kurset tusenvis av byråkrater i klarspråk og skriftlig kommunikasjon.

Filmer om klarspråk
Her er noen korte filmer om klarspråk – til inspirasjon.