-Vi må sikre alle rettferdig og rask tilgang til helsetjenester. Det skal ikke være tilfeldigheter som avgjør om pasienter får tilgang til nødvendig helsehjelp og nye behandlingsmetoder. Derfor sender vi nå ut et rundskriv som vil bidra til større trygghet for pasienter og helsepersonell, sier helseminister Bent Høie.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet