Av Willy Guneriussen, professor emeritus, UIT Norges arktiske universitet

Koronapandemien viser at visjonen om at vi gjennom kunnskap og teknologisk kraft skal kunne beherske naturen fullstendig, er tvilsom. Naturen tar alltid igjen. Naturkreftene truer med å sette hele det moderne systemet ut av spill for en kortere eller lengre periode. Dessuten kan vi være sikre på at det vil dukke opp nye virus og mutasjoner, som truer helsen vår og funksjonene i samfunnet.

Kanskje fører koronapandemien til varige endringer i økonomi, forvaltning og politisk styring. Noen håper og tror at det vil føre til styrking av fellesskap og evnen til kollektivt ansvar. Andre frykter dystopiske konsekvenser, som at noen land innfører diktatur.

Pandemien og reaksjonene på den viser at det moderne samfunnet har potensial for kraftfull kollektiv samhandling. I alle fall for en stund. Enkeltpersoner, grupper og institusjoner i forskjellige land er mobilisert i en felles kamp der vi underlegges nye begrensninger. De aller fleste aksepterer at vi må slutte å reise og gå i flokk på tur. Spørsmålet er om vi klarer det når krisen er lenger unna.

Les mer.

Kilde: forskersonen.no