Av professor Tor W. Andreassen og førsteamanuensis Bram Timmermans ved NHH, i Dagens / Perspektiv.

Tidligere Digitaliseringsminister (nå Kommunalminister) Nikolai Astrup presenterte 14. januar regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens (KI). Dette er et viktig dokument for utviklingen av privat og offentlig sektor.

Formålet med strategien er å sikre at Norge er i stand til utnytte de muligheter kunstig intelligens tilbyr enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet som helhet. I tillegg vil regjeringen at norske miljøer skal være attraktive samarbeidspartnere når det handler om KI, spesielt innen områder hvor vi har et særskilt fortrinn.

Les mer.

Kilde: Dagens/Perspektiv

Relaterte artikler: