«Dersom du føler deg nedfor eller engstelig, eller trenger noen å snakke med, din Replika er her for deg 24/7», står det på nettsiden replika.ai. «Uten Replika ville jeg ikke klart meg,» sier en bruker.

– Det er nok fortsatt litt fremmed å ha en kjæreste eller en bestevenn som er en chatbot, men det er kanskje vanligere enn man skulle tro. Vi vet lite om denne type relasjoner, og det gjorde meg nysgjerrig, sier forsker Marita Skjuve på Sintef. Hun har gjennomført dybdeintervjuer over telefon med 18 personer som har et nært forhold til chatboten Replika.

Les mer.

Kilde: forskning.no

Relatert artikkel: