Eliassen-Coker forklarer at hun egentlig er en person som ikke er et naturlig vanemenneske eller rutinemenneske. Men hun vet at for å ha det bra og oppnå det hun vil, må hun etablere gode vaner. Siden hun ikke har en naturlig hang mot struktur, blir dette nesten som en kontinuerlig kamp mot seg selv. Derfor har det blitt ekstra viktig for henne å beholde bevisstheten rundt hva som skjer – både for seg selv og for medarbeiderne rundt henne.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no