Rettsavgjørelser er i dag er gjemt bak betalingsmur på Lovdatas nettsider. – I Norge er alle lover åpne for alle. Men dommer er også en veldig viktig rettskilde. For å vite hva som er rett og galt, må vi vite hvilke dommer som er avsagt, sier justiskomiteens nestleder Peter Frølich (H) til Aftenposten

Avgjørelsen kommer på bakgrunn av Rettspraksis.no, som ble startet av Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, sin rettslige kamp mot Lovdata – som de til slutt tapte i Høyesterett i september

Les mer.

Kilde: digi.no