Samfunnet blir stadig mer digitalisert. Det skjer en digital transformasjon, der nye tjenester blir utviklet og eksisterende tjenester blir gitt på nye måter. Forandringen gjør at vi har behov for å jobbe sammen på andre måter enn tidligere.

Filosofien til Innolab er å samle, dele og engasjere. Dette har vært grunnlaget for måten de jobber på og metodikken som de har utviklet.

Les mer.

Kilde: bergen.kommune.no